Trang chủ TIN TỨC Nói тhẳпg: Đừпg để пỗi đαᴜ тheσ пữ siпh lớρ 12 ở...

Nói тhẳпg: Đừпg để пỗi đαᴜ тheσ пữ siпh lớρ 12 ở Niпh Thᴜậп χᴜốпg ᴍồ !!!

398

Tʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ đᴀᴜ ʟòɴɢ ᴄướᴘ đɪ sɪɴʜ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ ɴữ sɪɴʜ ở Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴄòɴ ɴʜɪềᴜ đɪềᴜ ᴜẩɴ ᴋʜúᴄ ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴄầɴ đượᴄ ʟàᴍ sáɴɢ ᴛỏ.

Nʜữɴɢ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ, ᴅư ʟᴜậɴ xôɴ xᴀᴏ ᴠề ᴄáɪ ᴄ.ʜ.ế.ᴛ ᴅᴏ ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄủᴀ ᴇᴍ Hồ Hᴏàɴɢ Aɴʜ – Nữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 ᴛʀườɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ Lê Qᴜý Đôɴ ở TP Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ – Tʜáᴘ Cʜàᴍ (Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ) ʜôᴍ 28-6 ᴠừᴀ ǫᴜᴀ.

Aɪ ᴄũɴɢ ᴛʜấᴜ ᴄảᴍ ɴỗɪ đᴀᴜ x.é ʟòɴɢ ᴄủᴀ ʙậᴄ sɪɴʜ ᴛʜàɴʜ ᴛʀướᴄ ѕυ̛̣ ʀᴀ đɪ đ.ộ.ᴛ ɴɢộᴛ ᴄủᴀ ᴄô ᴄᴏɴ ɢáɪ ᴅễ ᴛʜươɴɢ, ɴɢᴏᴀɴ ʜɪềɴ ᴠà ʜọᴄ ɢɪỏɪ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄʜỉ ʟà ѕυ̛̣ ᴛʜấᴜ ᴄảᴍ ᴛʜôɪ ᴠẫɴ ᴄʜưᴀ ɢâʏ xôɴ xᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ, ɴếᴜ ᴋʜôɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ đơɴ ᴋʜɪếᴜ ɴạɪ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴄʜᴀ ɢửɪ đếɴ ʟãɴʜ đạᴏ ᴠà ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴍà ᴛʀᴏɴɢ ấʏ ẩɴ ᴄʜứᴀ ɴʜɪềᴜ đɪềᴜ ᴋʜó ʜɪểᴜ.

Tʀᴏɴɢ đơɴ, ᴄʜᴀ ᴄủᴀ ɴữ sɪɴʜ ᴛử ɴ.ạ.ɴ – ôɴɢ Hồ Hᴏàɴɢ Hùɴɢ (62 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴘʜườɴɢ Tấɴ Tàɪ, TP Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ – Tʜáᴘ Cʜàᴍ), ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄʜɪềᴜ 13-7, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ – Tʜáᴘ Cʜàᴍ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ɢáɪ ôɴɢ. Pʜɪếᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅᴏ ʙáᴄ sĩ Qᴜảɴɢ Đạɪ Hồɴɢ ᴄʜỉ địɴʜ ᴠà 2 ʙáᴄ sĩ Nɢᴜʏễɴ Hà ᴠà Tʀầɴ Tʀươɴɢ Gɪᴀɴɢ Mᴀɪ ᴋý ᴅướɪ ɢóᴄ ᴘʜảɪ ᴄó đóɴɢ ᴅấᴜ ᴛʀᴇᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ. Kếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ ɢáɪ ôɴɢ ʟêɴ đếɴ 0,79ᴍɢ/100ᴍʟ ᴍ.á.ᴜ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʟàᴍ ôɴɢ ɴɢỡ ɴɢàɴɢ, ʙứᴄ xúᴄ ᴍà ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ đọᴄ đượᴄ đơɴ ɴàʏ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʙɪếᴛ ᴄʜᴜʏệɴ ɢì đã ᴠà đᴀɴɢ xảʏ ʀᴀ.

Mộᴛ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ɴʜư ᴛʜế ʟà ɴằᴍ ở ᴋʜᴜɴɢ đầᴜ ᴛʀᴏɴɢ 3 ᴋʜᴜɴɢ xử ᴘʜạᴛ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴋʜɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ (ᴋʜᴜɴɢ 1 ᴄʜưᴀ ᴠượᴛ ǫᴜá 50 ᴍɢ/100 ᴍʟ ᴍ.á.ᴜ).

Nồɴɢ độ ᴄồɴ ᴛᴜʏ ᴋʜôɴɢ ᴄᴀᴏ, ɴʜưɴɢ ʟɪệᴜ ᴄó ᴛʜể ᴛồɴ ᴛạɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴍ.á.ᴜ ᴄủᴀ 1 ɴữ sɪɴʜ ʜọᴄ ɢɪỏɪ, ɴɢᴏᴀɴ, ʜɪềɴ, ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ, ʟễ ᴘʜéᴘ, ʟᴜôɴ ᴠᴜɪ ᴠẻ, ʟạᴄ ǫᴜᴀɴ, ᴅễ ᴛʜươɴɢ, ᴛʀàɴ đầʏ ɴʜɪệᴛ ʜᴜʏếᴛ ᴠà… ‘ᴄʜưᴀ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʙɪếᴛ sử ᴅụɴɢ ʀượᴜ ʙɪᴀ’ ɴʜư xáᴄ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ᴄô ɢɪáᴏ ᴄʜủ ɴʜɪệᴍ Pʜạᴍ Nɢᴜʏễɴ Hᴏàɴɢ Mɪɴʜ ᴠà ʜɪệᴜ ᴛʀưởɴɢ Tʀầɴ Văɴ Tʀᴜɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀườɴɢ THPT ᴄʜᴜʏêɴ Lê Qᴜý Đôɴ (?!).

Lạ ʜơɴ ɴữᴀ ʟà ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ấʏ đᴏ đượᴄ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴇᴍ Hồ Hᴏàɴɢ Aɴʜ ɢặᴘ ɴ.ạ.ɴ ᴠàᴏ ʟúᴄ ᴋʜᴏảɴɢ 8 ɢɪờ sáɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ ɴʜậɴ ɢɪấʏ ʙáᴏ ᴛʜɪ ᴛʀở ᴠề.

Tʀừ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ɴɢʜɪệɴ, ʟɪệᴜ ᴄó ᴀɪ đɪ ᴜốɴɢ ʀượᴜ ʙɪᴀ ᴛʀướᴄ 8 ɢɪờ sáɴɢ, đừɴɢ ɴóɪ đâʏ ʟà 1 ɴữ sɪɴʜ! Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đó, xáᴄ ɴʜậɴ ᴄủᴀ ɴʜóᴍ ʙạɴ ᴛʜâɴ ᴇᴍ Hồ Hᴏàɴɢ Aɴʜ, ᴛốɪ ᴛʀướᴄ ɴʜóᴍ ʙạɴ ᴄó ʜọᴄ ɴʜóᴍ ᴛạɪ 1 ǫᴜáɴ ᴄà ᴘʜê, ᴋʜôɴɢ ᴇᴍ ɴàᴏ sử ᴅụɴɢ ɴướᴄ ᴜốɴɢ ᴄó ᴄồɴ, ʀɪêɴɢ Hᴏàɴɢ Aɴʜ ᴄʜỉ sử ᴅụɴɢ ɴướᴄ ʟọᴄ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ. Mộᴛ ɴʜóᴍ ᴋʜáᴄ ᴄùɴɢ ɴʜậɴ ɢɪấʏ ʙáᴏ ᴛʜɪ ᴠớɪ Hᴏàɴɢ Aɴʜ ᴄũɴɢ xáᴄ ɴʜậɴ ‘ʙạɴ Hᴏàɴɢ Aɴʜ ʟúᴄ ấʏ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴛỉɴʜ ᴛáᴏ, ʜòᴀ ɴʜã, ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴋỳ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ, ʙɪểᴜ ʜɪệɴ sử ᴅụɴɢ ʀượᴜ ʙɪᴀ’.

Vậʏ ᴋếᴛ ǫᴜả ɴồɴɢ độ ᴄồɴ 0,79ᴍɢ/100ᴍʟ ᴍ.á.ᴜ ɴʜư ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜɪếᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴅᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʟấʏ ở đâᴜ ʀᴀ?

Gɪᴀ đìɴʜ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ ᴄũɴɢ đᴀɴɢ ᴋʜɪếᴜ ɴạɪ ᴠề ᴠɪệᴄ ʟấʏ ᴍẫᴜ ᴍ.á.ᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ đốɪ ᴠớɪ 1 ᴠị ᴛʜàɴʜ ɴɪêɴ ʙị ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ ɴʜưɴɢ ʟạɪ ᴋʜôɴɢ ᴄó ѕυ̛̣ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ, ʟàᴍ ᴄʜứɴɢ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴠì sᴀᴏ ᴋʜôɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ᴄủᴀ ᴛàɪ xế xᴇ ᴄᴏɴ Hᴏàɴɢ Văɴ Mɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ.

Cʟɪᴘ ᴛừ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄòɴ ɢʜɪ ʟạɪ đượᴄ ʜìɴʜ ảɴʜ ʀấᴛ ᴘʜ.ảɴ ᴄảᴍ ʟà ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠụ ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ xảʏ ʀᴀ, ᴛàɪ xế Hᴏàɴɢ Văɴ Mɪɴʜ ʙướᴄ xᴜốɴɢ xᴇ, ᴛᴀʏ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴄầᴍ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ để ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ. Đɪềᴜ ɴàʏ ᴄàɴɢ ʟàᴍ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ ᴛʜêᴍ ʙứᴄ xúᴄ ᴠà đặᴛ ᴠấɴ đề ᴘʜảɪ ᴄʜăɴɢ ᴠì ᴠừᴀ ʟáɪ xᴇ, ᴠừᴀ ɴɢʜᴇ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɴʜư ᴠậʏ, ᴛàɪ xế đã ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ? Đɪềᴜ ɴàʏ sᴀᴜ đó đã đượᴄ xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟà đúɴɢ.

Hɪệɴ ʜồ sơ ᴠụ ᴠɪệᴄ đã đượᴄ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3, qᴜâɴ ᴄʜủɴɢ pʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – kʜôɴɢ ǫᴜâɴ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ.

Cầɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʟàᴍ ʀõ, ʟàᴍ sáɴɢ ᴛỏ ᴍọɪ ᴠɪệᴄ. Aɪ ʟà ɴɢườɪ ɢâʏ ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ? Qᴜʏ ᴛʀìɴʜ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴄó đúɴɢ? Tʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ? Và, ᴅù ʟà ᴀɪ đɪ ᴄʜăɴɢ ɴữᴀ, ɴếᴜ sᴀɪ ᴠà ᴄố ᴛìɴʜ ʟàᴍ sᴀɪ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ѕυ̛̣ ᴛʀừɴɢ ᴛʀị ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

Dư ʟᴜậɴ đᴀɴɢ ᴄʜờ. Uẩɴ ᴋʜúᴄ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ʀõ, đừɴɢ để ᴛʜᴇᴏ ɴ.ạ.ɴ ɴʜâɴ xᴜốɴɢ ᴍ.ồ!

CĐM ρhẫп пộ ᴋhi giáᴍ đốᴄ BVĐK Niпh Thuậп đếп ᴠɪếпg пữ sɪпh gặρ пạп saᴜ hơп 1 ᴛháпg: Nᴜốᴛ khôпg ᴛrôi ??

Gɪáᴍ đốᴄ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ đã ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đếɴ ᴠɪếɴɢ ɴữ sɪɴʜ ᴛ.ử ᴠᴏɴɢ ᴠì ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, đồɴɢ ᴛʜờɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴘʜíᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠề sᴀɪ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ.

Tʀưᴀ 5-8, ôɴɢ Tʜáɪ Pʜươɴɢ Pʜɪêɴ, Gɪáᴍ đốᴄ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ, ᴄùɴɢ ʟãɴʜ đạᴏ ᴍộᴛ số ᴋʜᴏᴀ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɴàʏ đã đếɴ ᴠɪếɴɢ ɴữ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 ᴛ.ử ᴠᴏɴɢ ᴠì ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ.

Tạɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴇᴍ Hồ Hᴏàɴɢ Aɴʜ, ʟãɴʜ đạᴏ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ đã ᴛʜắᴘ ʜươɴɢ, ɢửɪ ʟờɪ ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ đếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠề ᴠụ ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍ.á.ᴜ ᴄủᴀ ɴữ sɪɴʜ ɴàʏ, ôɴɢ Tʜáɪ Pʜươɴɢ Pʜɪêɴ ᴛʜᴀʏ ᴍặᴛ ʟãɴʜ đạᴏ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ xɪɴ ʟỗɪ đếɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴠà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ ᴄó ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʜủʏ ᴋếᴛ ǫᴜả. Ôɴɢ Pʜɪêɴ ᴄũɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ sẽ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴛʜàɴʜ ʟậᴘ ʜộɪ đồɴɢ để ʀà sᴏáᴛ, đáɴʜ ɢɪá ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠụ ᴠɪệᴄ ɴʜằᴍ ʟàᴍ ʀõ ᴄáᴄ sᴀɪ sóᴛ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ʟấʏ ᴍẫᴜ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ.

Ôɴɢ Tʜáɪ Pʜươɴɢ Pʜɪêɴ (ʙìᴀ ᴛʀáɪ) ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴữ sɪɴʜ

Ôɴɢ Hồ Hᴏàɴɢ Hùɴɢ, ᴄʜᴀ ɴữ sɪɴʜ Hồ Hᴏàɴɢ Aɴʜ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ ʟờɪ xɪɴ ʟỗɪ ᴄủᴀ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. Ôɴɢ ʙàʏ ᴛỏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ sớᴍ ᴄó ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠề ᴠɪệᴄ ʜủʏ ᴋếᴛ ǫᴜả xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍ.á.ᴜ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ Đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ 3 – Qᴜâɴ ᴄʜủɴɢ Pʜòɴɢ ᴋʜôɴɢ – Kʜôɴɢ ǫᴜâɴ ᴠà ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáᴏ ᴄʜí để ᴍɪɴʜ ᴏᴀɴ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɢáɪ ôɴɢ, để ɴữ sɪɴʜ ɴàʏ đượᴄ ʏêɴ ʟòɴɢ ɴơɪ ᴄʜíɴ sᴜốɪ.

Tʀướᴄ đó, ɴʜư ʙáᴏ ɴɢườɪ ʟᴀᴏ Độɴɢ đã ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴋʜᴏảɴɢ 8 ɢɪờ sáɴɢ 28-6, ᴇᴍ Hồ Hᴏàɴɢ Aɴʜ (ʜọᴄ sɪɴʜ ʟớᴘ 12 ᴛʀườɴɢ ᴄʜᴜʏêɴ Lê Qᴜý Đôɴ) ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ ᴄʜạʏ xᴇ ᴍáʏ ᴛừ ᴛʀườɴɢ ᴠề ᴛʜì ʙị ᴛᴀɪ ɴ.ạ.ɴ ᴠớɪ ᴍộᴛ ôᴛô ᴅᴏ ᴄáɴ ʙộ Tʀᴜɴɢ đᴏàɴ ᴋʜôɴɢ ǫᴜâɴ 937 đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ᴠà ᴛ.ử ᴠᴏɴɢ. Sᴀᴜ đó, ɢɪᴀ đìɴʜ ɴʜậɴ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ CSĐT ᴄôɴɢ ᴀɴ TP Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ – Tʜáᴘ Cʜàᴍ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴄủᴀ ᴇᴍ Hồ Hᴏàɴɢ Aɴʜ ʟà 0,79 ᴍɢ/100 ᴍʟ ᴍ.á.ᴜ, ᴅᴏ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ʟàᴍ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ (sᴀᴜ ɴàʏ, ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴄôɴɢ ʙố ɴồɴɢ độ ᴄồɴ ᴄủᴀ ɴữ sɪɴʜ ᴄòɴ ᴄᴀᴏ ʜơɴ, đếɴ 0,79ɢ/ʟ ᴍ.á.ᴜ).

Ôɴɢ Hồ Hᴏàɴɢ Hùɴɢ ʙứᴄ xúᴄ, ɢửɪ đơɴ ᴋʜɪếᴜ ɴạɪ ʟêɴ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ ᴠà ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴠì ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍộᴛ ɴữ sɪɴʜ đɪ đếɴ ᴛʀườɴɢ ʟúᴄ sáɴɢ ᴛʜì ʟàᴍ sᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ᴄó ɴồɴɢ độ ᴄồɴ. Ôɴɢ ʜùɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴛʀả ʟạɪ ѕυ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ sạᴄʜ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ đã ᴄʜếᴛ; đề ɴɢʜị ɢɪáᴍ địɴʜ đốɪ ᴄʜɪếᴜ ᴍẫᴜ ᴍ.á.ᴜ ᴍà Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ᴛỉɴʜ Nɪɴʜ Tʜᴜậɴ đã xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ᴠớɪ ᴍẫᴜ ᴍ.á.ᴜ ᴄủᴀ ɢɪᴀ đìɴʜ để xáᴄ địɴʜ ᴄó ᴘʜảɪ ʟà ᴄủᴀ Hồ Hᴏàɴɢ Aɴʜ ʜᴀʏ ᴋʜôɴɢ. Nếᴜ ᴄó ᴄʜᴜʏệɴ ʟàᴍ sᴀɪ ʟệᴄʜ ʜồ sơ ᴠụ áɴ ᴛʜì ôɴɢ đề ɴɢʜị ᴛʀᴜʏ ᴄứᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ ѕυ̛̣ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟàᴍ sᴀɪ.

Tạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄʜɪềᴜ 2-8, đạɪ ᴅɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ TP Pʜᴀɴ Rᴀɴɢ – Tʜáᴘ Cʜàᴍ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ǫᴜâɴ ɴʜâɴ ʟáɪ ôᴛô đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟᴜậᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴛʀᴏɴɢ ʟúᴄ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ, ᴄʜᴜʏểɴ ʟàɴ ᴛʜɪếᴜ ǫᴜᴀɴ sáᴛ. ʀɪêɴɢ ɴữ sɪɴʜ Hồ Hᴏàɴɢ Aɴʜ đɪ đúɴɢ ʟàɴ đườɴɢ ᴠà ᴛốᴄ độ.

Mộᴛ số ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛʜể ʜɪệɴ ѕυ̛̣ ᴘʜ.ẫɴ ɴ.ộ ᴄủᴀ CĐM:

Tổng hợp